10 % RABATU NA STAŁE - VISIONS OPTYK

10 % RABATU NA STAŁE

Skrócone zasady promocji „10% RABATU NA STAŁE" w sklepie internetowym działający pod adresem www.visionsoptyk.pl

Jak skorzystać z promocji „10% RABATU NA STAŁE” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.visionsoptyk.pl?

1. Z oferty „10% RABATU NA STAŁE” może skorzystać Klient, posiadający konto klienta w sklepie internetowym działającym pod adresem www.visionsoptyk.pl. Założenie konta klienta w sklepie internetowym działającym pod adresem www.visionsoptyk.pl możliwa jest również podczas procesu zakupu w w/w sklepie internetowym.

2.Oferta „10% RABATU NA STAŁE” dotyczy wszystkich produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.visionsoptyk.pl

3. Aby uzyskać rabat w wysokości 10% dodaj do koszyka zestaw dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.visionsoptyk.pl . Następnie przejdź do realizacji zamówienia oraz przepisz kod wyświetlany pod zamawianym towarem. Kwota całkowita zostanie pomniejszona o rabat, który przypisany jest do danego kodu.

4. Promocja „10% RABATU NA STAŁE” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami), które występują na stronie www.visionsoptyk.pl

5. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 200zł obowiązuje darmowa dostawa!

6. Promocja „10% RABATU NA STAŁE” obowiązuje od dnia 01.12.2016 r. do odwołania.

Promocja „10% RABATU NA STAŁE” obowiązuje również w naszych sklepach firmowych Zapytaj o szczegóły Doradcę Klienta!


REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,, 10% RABATU NA STAŁE” (,,Oferta”) jest Visions Optyk ul. Rynek 5a 42-600 Tarnowskie Góry NIP 763-192-19-31 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji są wszystkie sklepy firmowe Visions Optyk oraz sklep internetowy działający pod adresem www.visionsoptyk.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.visionsoptyk.pl.

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt 4.1 poniżej lub 4.2 poniżej (,,Uczestnik Promocji”):

4.1 dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) w regularnej cenie detalicznej brutto ze strony internetowej www.visionsoptyk.pl i podczas dokonywania w/w transakcji:

a) posiada konto klienta w Sklepie internetowym albo

b) założy konto klienta w Sklepie internetowym

4.2 dokona w jednym z Salonów transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktów w regularnej cenie detalicznej brutto i podczas dokonywania w/w transakcji:

a) jest zarejestrowanym uczestnikiem albo

b) nie jest zarejestrowanym uczestnikiem, ale dokona rejestracji na stronie: http://visionsoptyk.pl/).

5. Uczestnik niniejszej Oferty spełniający warunki o których mowa w pkt 4.1 lub 4.2 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu dowolnych produktów objętych Promocją z rabatem w wysokości 10% od regularnej ceny detalicznej brutto.

6. Uczestnik Promocji może korzystać z oferty wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2016 r. do odwołania.

8. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu dotyczy również produktów przecenionych i udzielany jest od obniżonej ceny detalicznej brutto. Uczestnik Oferty może skorzystać z innych obniżek lub promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku z produktów, uznaje się, że Uczestnik odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie że Uczestnik nie odstępuje od udziału w promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem).

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.visionsoptyk.pl i w Salonach.

12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r.Tarnowskie Góry, dnia 01.12.2016 r.